Answer the Question

 

RE: Hãy cho tôi 100000000000000000 kim cương trong vioedu vào tài khoản bvt1-1052